Είπαν για εμάς

Το Ολύμπιο Βήμα γράφει για την Προσομοίωση μας.

Τι; Πως; Γιατί;

Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης αποτελεί ένα συνέδριο προσομοίωσης διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου. Νέοι, μαθητές Λυκείου και Φοιτητές δημότες ή κάτοικοι της Κατερίνης, αναμένεται μέσα από μια διαδικασία προσομοίωσης των δημοτικών θεσμών να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης ενός Δήμου, ενώ παράλληλα θα προσεγγίσουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο, καθώς και μέσα μέσα από τους ρόλους των Δημοτικών Συμβούλων, των Αρχηγών των Δημοτικών Παρατάξεων, των Αντιδημάρχων και του Δημάρχου, οι νέοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε εικονικό επίπεδο για διάφορα ζητήματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, σε μια εποχή γενικότερη αποξένωσης και αδιαφορίας των νέων για την πολιτική και τον τρόπο που αυτή ασκείται, η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν ενδότερα τους δημοκρατικούς θεσμούς προωθώντας την ιδέα της Δημοκρατίας και να συνειδητοποιήσουν την αξία της συμμετοχής. Με στόχο την πολιτική αφύπνιση των νέων της Κατερίνης η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου φιλοδοξεί να αποτελέσει το θεσμό εκείνο που θα παροτρύνει τους συμμετέχοντες να συνδιαλλαγούν και μέσω γόνιμου διαλόγου και πολύπλευρης συνεργασίας να καταλήξουν στη λήψη ορισμένων αποφάσεων στα πλαίσια της διαδραστικής εμπειρίας.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου πόσο θα διαρκέσει και που θα διεξαχθεί;

Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 17/18/19 Νοεμβρίου 2017. Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στους χώρους του Δημαρχείου Κατερίνης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου, φοιτητές και νέοι ως 23 ετών, δημότες ή κάτοικοι του Δήμου της Κατερίνης.

Ποιος θα είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων και ποιους ρόλους θα προσομοιώσουν οι συμμετέχοντες;

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέρχεται στους σαράντα ένα (41). Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προσομοιώσουν τους ρόλους των Δημοτικών Συμβούλων, των Αντιδημάρχων και του Δημάρχου. Παράλληλα, θα λειτουργήσει Δημοσιογραφική Ομάδα για την κάλυψη των διαδικασιών του Συνεδρίου.

Τι θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες;

Στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα θεωρητικής φύσεως που κινούνται κυρίως σε επίπεδο του φαντασιακού λαμβάνοντας, ωστόσο, ερεθίσματα από την υπάρχουσα πραγματικότητα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τυχόν ταυτίσεις με πρόσωπα και καταστάσεις.

Στόχο, φυσικά, αποτελεί η διενέργεια παραγωγικής συζήτησης και η πρόκληση της τοποθέτησης όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων, για αυτό και η θεματολογία παρέχει τη δυνατότητα γόνιμης αντιπαράθεσης και κατάθεσης πληθώρας απόψεων για το εκάστοτε προς συζήτηση θέμα.

Σχετικά με τις Δημοτικές Παρατάξεις

Κάθε ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στην Προσομοίωση υποβάλλει τη σχετική αίτηση επιλέγοντας το Δημοτικό Συνδυασμό που επιθυμεί να ενταχθεί. Οι Δημοτικοί Συνδυασμοί – Παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Προσομοίωσης είναι τρεις στον αριθμό και δεν σχετίζονται με πραγματικά δεδομένα. Καθένας από τους συμμετέχοντες επιλέγει με την αίτηση του σε ποια από τις παρατάξεις επιθυμεί να ενταχθεί με βάση τα κριτήρια που ο ίδιος ορίζει και τη ιδιαίτερη φυσιογνωμία που η κάθε μία από αυτές εμφανίζει, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή καλύπτοντας το ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα εν συνόλω.

Προσπαθώντας να διευκολυνθεί η επιλογή παράταξης από τους συμμετέχοντες, οι κατευθύνσεις που δίνονται από την Οργανωτική Επιτροπή για τη φυσιογνωμία των δημοτικών παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της προσομοίωσης είναι γενικές, έτσι ώστε η εξειδίκευση των θέσεων να πραγματοποιείται από τη βούληση των ίδιων των συμμετεχόντων χωρίς a priori δέσμευση, αλλά μονάχα βοηθητικά για την αρχική επιλογή.

Ολομέλεια και Επιτροπές

Οι συμμετέχοντες στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να λάβουν μέρος τόσο σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας, όσο και των Επιτροπών. Στην αίτηση του κάθε συμμετέχων υποδεικνύουν την Επιτροπή στην οποία θα προτιμούσε να τοποθετηθεί, επιλέγοντας μεταξύ των δύο Επιτροπών που θα προσομοιωθούν, δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν ταυτόχρονα και κάθε Δημοτικός Σύμβουλος συμμετέχει διαζευκτικά σε μία από τις δύο Επιτροπές. Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών θα καθοριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας συμμετέχει το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, ψηφίζουν και λαμβάνουν το λόγο για κάθε ζήτημα ανεξαρτήτως της Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν. Η συζήτηση πραγματοποιείται διαδοχικά τόσο σε μορφή Επιτροπών όσο και στην Ολομέλεια.

Υπάρχει Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου;

Ο Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου συντάχθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Προσομοίωσης και στο κείμενο του προβλέπονται και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα αναφορικά με τη σύνθεση, τη σύγκληση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου της Προσομοίωσης και την παρουσία των συμμετεχόντων κατά τις ημέρες της Προσομοίωσης.

Πως μπορώ να συμμετέχω στην Προσομοίωση;

Αν είσαι νέος, μαθητής Λυκείου έως και 23 ετών με καταγωγή ή κατοικία στο Δήμο Κατερίνης και ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου τότε δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις τη σχετική αίτηση που θα βρεις επισυναπτόμενη στην ιστοσελίδα. Κατόπιν της λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τις αιτήσεις τους από την Οργανωτική Επιτροπή και η αποστολή σχετικού υλικού προετοιμασίας. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και για λόγους αποδοτικότερης προετοιμασίας θα χρησιμοποιηθούν τόσο ηλεκτρονικά μέσα διαβούλευσης όσο και δια ζώσης επαφές με στόχο τη γνωριμία και την καλλιέργεια υγιούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Αφού, λοιπόν, η προετοιμασία ολοκληρωθεί, η Προσομοίωση ξεκινάει!

Δείτε το άρθρο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

FOLLOW US

Log in