Είπαν για εμάς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των νέων ανθρώπων σαν κι εσάς είναι ουσιώδους σημασίας για τη σθεναρή λειτουργία των δημοκρατιών μας και για τη βιωσιμότητα των πολιτικών που έχουν επίδραση στη ζωή όλων μας.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καταρτίζοντας το «Νεολαία '17-'27» Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων, ορίζει τους παρακάτω στόχους:

  1. Αύξηση της συμμετοχής των νέων στους θεσμούς της
  2. αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
  3. Ανάπτυξη μηχανισμών διαλόγου και διαβούλευσης με τους νέους – συμμετοχή των νέων σε διαδικασίες & δομές λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν, σε τοπικό-εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο.
  4. Προώθηση της συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και των νέων που υποαντιπροσωπεύονται στην πολιτική ζωή, στις οργανώσεις νεολαίας και στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
  5. Ανάπτυξη νέων μορφών συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation).

Μέσα από τη δράση Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Αικατερίνης συνειδητοποιούμε πως η εκπλήρωση των στόχων αυτών ξεκινάει ήδη να υλοποιείται.

Καλή επιτυχία στο έργο σας.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

FOLLOW US

Log in