Πληροφορίες

Πληροφορίες

  1. Τι; Πως; Γιατί;
  2. Πότε θα πραγματοποιηθεί η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου πόσο θα διαρκέσει και που θα διεξαχθεί;
  3. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
  4. Ποιος θα είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων και ποιους ρόλους θα προσομοιώσουν οι συμμετέχοντες;
  5. Τι θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες;
  6. Σχετικά με τις Δημοτικές Παρατάξεις
  7. Ολομέλεια και Επιτροπές
  8. Υπάρχει Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου;
  9. Πως μπορώ να συμμετάσχω στην Προσομοίωση;

Τι; Πως; Γιατί;

Η ΣΥΝ- ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης αποτελεί ένα συνέδριο προσομοίωσης διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου που διοργανώνεται από το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης.

Νέοι, μαθητές Λυκείου και Φοιτητές δημότες ή κάτοικοι της Κατερίνης, μέσα από μια διαδικασία προσομοίωσης των δημοτικών θεσμών εξοικειώνονται με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης ενός Δήμου, ενώ παράλληλα προσεγγίζουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο, καθώς και μέσα μέσα από τους ρόλους των Δημοτικών Συμβούλων, των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, των Αντιδημάρχων, του Δημάρχου των μελών των Προεδρείων και των Προσώπων Πίεσης, οι νέοι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε εικονικό επίπεδο για διάφορα ζητήματα που άπτονται της ατζέντας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, σε μια εποχή γενικότερη αποξένωσης και αδιαφορίας των νέων για την πολιτική και τον τρόπο που αυτή ασκείται, η ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης δύναται να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν ενδότερα τους δημοκρατικούς θεσμούς προωθώντας την ιδέα της Δημοκρατίας και να συνειδητοποιήσουν την αξία της συμμετοχής. Με στόχο την πολιτική αφύπνιση των νέων της Κατερίνης η ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου φιλοδοξεί να αποτελέσει το θεσμό εκείνο που θα παροτρύνει τους συμμετέχοντες να συνδιαλλαγούν και μέσω γόνιμου διαλόγου και πολύπλευρης συνεργασίας να καταλήξουν στη λήψη ορισμένων αποφάσεων στα πλαίσια της διαδραστικής εμπειρίας.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης, πόσο θα διαρκέσει και που θα διεξαχθεί;

Η ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης θα λάβει χώρα το τριήμερο 29 - 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2019. Οι εργασίες της θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Δημαρχείου Κατερίνης και στην Αστική Σχολή Κατερίνης (πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης). Η διοργάνωση αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά με τις δύο προηγούμενες να έχουν πραγματοποιηθεί το Νοέμβρη του 2017 και του 2018. 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Στη ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου, φοιτητές και νέοι ως 23 ετών, δημότες ή κάτοικοι του Δήμου της Κατερίνης.

Ποιος θα είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων και ποιους ρόλους θα προσομοιώσουν οι συμμετέχοντες;

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων αναμένεται να ανέλθει στους πενήντα δύο (52). Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην Προσομοίωση μέσω κάποιου από τους ρόλους των Δημοτικών Συμβούλων, των μελών των Προεδρείων, των Αντιδημάρχων του Δημάρχου και των Προσώπων Πίεσης. Παράλληλα, θα λειτουργήσει Δημοσιογραφική Ομάδα για την κάλυψη των διαδικασιών της Προσομοίωσης.

Τι θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες;

Στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης περιλαμβάνονται θέματα θεωρητικής φύσεως που κινούνται κυρίως σε επίπεδο του φαντασιακού λαμβάνοντας, ωστόσο, ερεθίσματα από την υπάρχουσα πραγματικότητα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τυχόν ταυτίσεις με πρόσωπα και καταστάσεις.

Στόχο, φυσικά, αποτελεί η διενέργεια παραγωγικής συζήτησης και η πρόκληση της τοποθέτησης όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων, για αυτό και η θεματολογία παρέχει τη δυνατότητα γόνιμης αντιπαράθεσης και κατάθεσης πληθώρας απόψεων για το εκάστοτε προς συζήτηση θέμα.

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων της φετινής ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχετικά με τις Δημοτικές Παρατάξεις

Κάθε ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στη ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης υποβάλλει τη σχετική αίτηση επιλέγοντας το Δημοτικό Συνδυασμό που επιθυμεί να ενταχθεί. Οι Δημοτικοί Συνδυασμοί – Παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Προσομοίωσης είναι τέσσερις στον αριθμό, δεν σχετίζονται με πραγματικά δεδομένα και καλύπτουν χαρακτηριστικά του πολιτικού και ιδεολογικού φάσματος επί του συνόλου του.

Η φυσιογνωμία και οι απόψεις των παρατάξεων για τα προς συζήτηση θέματα διατυπώνονται στην ιστοσελίδα με γενικούς όρους χωρίς αυστηρά εκ των προτέρων δεσμευτικό πλαίσιο, έτσι ώστε η εξειδίκευση των θεματικών και η διαμόρφωση των θέσεων να πραγματοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στη συνέχεια. Καθένας από τους συμμετέχοντες επιλέγει με την αίτηση του σε ποια από τις δημοτικές παρατάξεις επιθυμεί να ενταχθεί και να εργαστεί παραγωγικότερα με βάση τα κριτήρια που ο ίδιος ορίζει και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία που η κάθε μία από αυτές εμφανίζει.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτές εδώ

Ολομέλεια και Επιτροπές

Οι συμμετέχοντες στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να λάβουν μέρος τόσο σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας, όσο και των Επιτροπών.

Στην αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενος υποδεικνύει την Επιτροπή στην οποία θα προτιμούσε να τοποθετηθεί επιλέγοντας μεταξύ των τριών Επιτροπών που θα προσομοιωθούν. Πρόκειται για την Επιτροπή Οικονομικών, την Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν ταυτόχρονα και κάθε Δημοτικός Σύμβουλος συμμετέχει διαζευκτικά σε μία από τις τρεις Επιτροπές. Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών θα καθοριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή συνεκτιμώντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων από τις αιτήσεις.

Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας συμμετέχει το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, ψηφίζουν και λαμβάνουν το λόγο για κάθε ζήτημα χωρίς να έχει σημασία η Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν. Η συζήτηση πραγματοποιείται διαδοχικά, τόσο σε μορφή Ολομέλειας, όσο και σε μορφή Επιτροπών. Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά συζήτηση των θεμάτων θα αναρτηθούν στο κοινοποιημένο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Υπάρχει Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου της Προσομοίωσης;

Ο Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου της ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης συντάχθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Προσομοίωσης και στο κείμενο του προβλέπονται και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα αναφορικά με τη σύνθεση, τη σύγκληση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου της Προσομοίωσης και την παρουσία των συμμετεχόντων κατά τις ημέρες της Προσομοίωσης.

Πως μπορώ να συμμετάσχω στη ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης;

Αν είσαι νέος, φοιτητής, μαθητής Λυκείου έως 23 ετών με καταγωγή ή κατοικία στο Δήμο Κατερίνης και ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στη ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης τότε δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις τη σχετική αίτηση που θα βρεις επισυναπτόμενη στην ιστοσελίδα. Επιλέγεις το ρόλο, τη Δημοτική Παράταξη, καθώς και την Επιτροπή που θεωρείς πως σου ταιριάζει περισσότερο και… είσαι έτοιμος!

Κατόπιν της λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση τους και η επιλογή των συμμετεχόντων από την Οργανωτική Επιτροπή. Έπειτα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία των συμμετεχόντων και θα αποσταλεί το σχετικό υλικό προετοιμασίας. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και για λόγους αποδοτικότερης προετοιμασίας θα χρησιμοποιηθούν τόσο ηλεκτρονικά μέσα διαβούλευσης, όσο και δια ζώσης επαφές με στόχο τη γνωριμία και την καλλιέργεια υγιούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Αφού, λοιπόν, η προετοιμασία ολοκληρωθεί, η ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης ξεκινάει!

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

FOLLOW US

Log in