Θέματα Συζήτησης

Θέματα Συζήτησης

Επιτροπή Οικονομικών

Τοποθέτηση Info Kiosks σε τουριστικά σημεία
Αύξηση δημοτικών τελών
Πράσινη ανάπλαση πλατείας της πόλης

Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διοργάνωση συναυλίας με γνωστό μουσικό συγκρότημα
Πολιτιστικές δράσεις με πρόσφυγες σε συνεργασία με ΜΚΟ
Υποβολή υποψηφιότητας για διεκδίκηση ευρωπαϊκής αθλητικής διοργάνωσης Basket

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προβολής

Πρόταση αδελφοποίησης με πόλη της Τουρκίας
Έγκριση κονδυλίων αποστολής μελών Δ.Σ στο εξωτερικό
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων με έμφαση σε θέματα νεολαίας και καινοτομίας

Ολομέλεια

Στρατηγικό πλάνο τουριστικής ανάπτυξης της Ολυμπιακής Ακτής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

FOLLOW US

Log in