Θέματα Συζήτησης

Θέματα Συζήτησης

1. Δημοτικές Επιτροπές 

Α. Επιτροπή Οικονομικών
(Αποφασίζει, γνωμοδοτεί και ελέγχει μεταξύ άλλων για ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση της περιουσίας, τη διενέργεια διαγωνισμών για έργα του Δήμου και άλλα ζητήματα)

1. Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά Υπουργικής Απόφασης που επιτρέπει την κατασκευή μαρίνας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου 


2. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολικά και δημοτικά κτίρια

 

Β. Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
(Εισηγείται και αποφασίζει σχετικά με ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των σχολείων, τη διαχείριση των σχολικών κτηρίων και τα ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις τέχνες)

1. Συγχώνευση δύο σχολικών μονάδων του Δήμου


2. Παύση λειτουργίας Δημοτικού Ραδιοφώνου 

 

Γ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
(Αποφασίζει και εισηγείται ζητήματα σχετικά τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και ζητήματα πολεοδομικής φύσεως μεταξύ άλλων)

1. Στήριξη Κοινωνικού Ιατρείου - Κοινωνικού Φαρμακείου 


2. Έγκριση σχεδίου ανάπλασης του χώρου του παλιού Εργοστασίου Εμποτισμού του ΟΣΕ 

 

2. Ολομέλεια

1. Υποβολή υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2023 


2. Έγκριση δαπάνης που αφορά την ανάθεση σε διαφημιστική εταιρία της διαμόρφωσης πρότασης για το Brand των Πιερίων Όρεων 

 

* Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών προσαρμόζονται αναλόγως για τις ανάγκες της ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

FOLLOW US

Log in